Miljöarbete

Vi har under många år arbetat med miljö- och hållbarhetstänk på Jönköpings Teater.
Vi har sorterat, pantat och tagit hand om farligt avfall.

Kranmärkt
År 2019 blev Jönköpings teater Kranmärkt.
Det betyder att vi inte köper in vatten på flaska till våra backstage områden längre. Vi har så fint vätternvatten som vi med glädje bjuder på backstage. Mer info finns på Kranmärkt.

Miljödiplomering
Under 2020 blev Jönköpings Teater Miljödiplomerat via Svensk Miljöbas. Det är något som vi jobbat hårt för och är mycket stolta över. Att vara miljödiplomerade innebär för oss b.la. att allt avfall sorteras, att bara miljömärkta produkter används vid rengöring av teatern. Vi säkerställer också att våra samarbetsparter vid städ och restaurang är miljödiplomerade.